Resmål i världen

Svenskar som reser minst 1 gång om året
Svenskar som inte reser utomlands privat
Svenskar som besökt mer än 11 länder